Volba přísedících a zproštění funkce k Obvodního soudu P5

Předkladatel: V. Zapletal, radní
Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 pana Jiřího Holubce,
nar. 11.11.1950, bytem Praha 5, Zapova 1496/20, paní Jany Bosákové,
nar. 7.2.1958, bytem Praha 5, Werichova 751/11, pana JUDr.Karla
Wollnera, nar. 10.4.1942, bytem Praha 5, Nepomucká 1023/7.
Zproštění funkce přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5 paní
Mgr.Kláry Kolaříkové, nar. 6.7.1973, bytem Praha 4, Otradovická 732,
pana Mgr. Aleše Nováka, nar. 15.3.1972, bytem Kladno, Mánesova 1683,
pana Jana Vyhnálka, nar. 26.7.1946, bytem Praha 5, Lidická 26/335.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. v o l í
do funkce přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5:
1/ pana Jiřího Holubce, nar. 11.11.1950, bytem Praha 5, Zapova 1496/20

2/ paní Janu Bosákovou, nar. 7.2.1958, bytem Praha 5, Werichova 751/11

3/ pana JUDr.Karla Wollnera, nar. 10.4.1942, bytem Praha 5, Nepomucká

1023/7

II. z p r o š ť u j e
funkce přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5:
1/ paní Mgr. Kláru Kolaříkovou, nar. 6.7.1973, bytem Praha 4,

Otradovická 732

2/ pana Mgr. Aleše Nováka, nar. 15.3.1972, bytem Kladno, Mánesova

1683

3/ pana Jana Vyhnálka, nar. 26.7.1946, bytem Praha 5, Lidická 26/335

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDR. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5