Volba přísedících a zproštění funkce k Obvodního soudu P5 – důvodová zpráva

Předseda Obvodního soudu pro Prahu 5 navrhl opětovnou volbu
přísedících pana J.Holubce, paní J.Bosákové a pana Dr.Wollnera,
neboť projednávají v senátech soudní spory, které nejsou pravomocně
ukončeny a řízení je třeba uzavřít ve stejném složení senátu.
Pan JUDr.Tome Frankič navrhl zproštění funkce přísedících paní
Mgr.K.Kolaříkové, neboť byla jmenována soudkyní, pana Mgr.A.Nováka,
který je justičním čekatelem, t.č. dlouhodobě v zahraničí a funkci
nemůže vykonávat a pana Jana Vyhnálka, který podává opakovaně
neoprávněné stížnosti a vede soudní spory.