Volba předsedů výborů ZMČ P5

29/11/2006

18. bod jednání

Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., starosta

Volba předsedů výborů ZMČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Volí

1. M. Tučka neuvolněným předsedou Protikorupčního výboru ZMČ P5 Byl zvolen 28 hlasy. JUDr. A. Češkovou neuvolněnou předsedkyní Finančního výboru ZMČ P5 Byl zvolen 31 hlasy. Ing. O. Velka neuvolněným předsedou Kontrolního výboru ZMČ P5 Byl zvolen 36 hlasy. PhDr. M. Kudryse uvolněným předsedou Bezpečnostního výboru ZMČ P5 Byl zvolen 31 hlasy. Z. Rygla uvolněným předsedou Privatizačního výboru ZMČ P5 Byl zvolen 28 hlasy. Ing. J. Matouška uvolněným předsedou Bytového výboru ZMČ P5 Byl zvolen 26 hlasy. J. Matouškovou uvolněnou předsedkyní výboru ZMČ P5 Životního prostředí Byl zvolen 28 hlasy. V. Fořta uvolněným předsedou Sociálního výboru ZMČ P5 Byl zvolen 32 hlasy.

Usnesení bylo schváleno: hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

      

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě