Volba ověřovatelů zápisu Ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva městské části P5

20/11/2002

2.

Předkladatel: Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., předsedající (dle § 61, odst. 2, zákona č. 131/2000 Sb.)
Volba ověřovatelů zápisu Ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva
městské části P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

ověřovatele zápisu Ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva městské
části P5 ve složení:

ing. Miroslav Tichý
ing. Petr Horák
ing. Jiří Pražák
Pavel Erben
ing. Josef Cuhra

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě