Volba členů Rady MČ P5

29/11/2006

15. bod jednání

Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., starosta

Volba členů Rady MČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Volí

1. 2 uvolněné členy RMČ P5 : V. Zapletal byl zvolen 32 hlasy A. Kohout byl zvolen 28 hlasy

2. 2 neuvolněné členy RMČ P5: M. Tuček byl zvolen 28 hlasy M. Šesták byl zvolen 29 hlasy

Usnesení bylo schváleno: hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

      

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě