Volba 1. zástupce starosty

11. bod jednání

Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., starosta

Volba 1. zástupce starosty

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Volí

1. Ing. Petra Horáka 1. zástupcem starosty MČ P5 Pro zvolení hlasovalo 28 členů ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno: hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5