UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN RADNICE PRAHY 5

Vážení spoluobčané,

i přesto, že jsme Vás naléhavě žádali, abyste ke styku s Úřadem městské části Praha 5 využívali především elektronickou formu komunikace a on-line rezervační systém k návštěvám, byli jsme dnes opět na odboru osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb, v návalu vašich návštěv. Snažíme se i v této nelehké době vyhovět a uspokojit vaše potřeby. Pracujeme v režimu, který nám ukládají povinnosti vyplývající z nouzového stavu. Moc Vás žádáme, buďte ohleduplní k sobě, ale i k našim zaměstnancům. V těchto dnech nejde jen o to mít platné osobní doklady, ale jde především o zachování dobrého zdraví vašeho i našeho. Všem nám přeci jde o to, abychom se vypořádali s kritickou situací, kterou se sebou nese masivní šíření nemoci covid-19. Proto vás znovu naléhavě prosíme, využívejte osobní návštěvu na úřadech opravdu ve výhradně nezbytně nutných případech.

Ještě jednou všem děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Váš Úřad městské části Praha 5

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

Den čas
Pondělí 26. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin (platí i pro on-line rezervace)
Čtvrtek 29. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin (platí i pro on-line rezervace)

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

257 000 958; 257 000 965 – vyzvednutí hotových dokladů

 

257 000 963; 257 000 957; 257 000 948; 257 000 964; 257 000 940; 257 000 961; 257 000 960; 257 000 962 – agenda občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel

257 000 867 – agenda návrhů na zrušení místa trvalého pobytu

257 000 519; 257 000 992; 257 000 996 – agenda voleb

 

Doplňující informace:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb prosí klienty, s ohledem na vyhlášený nouzový stav v České republice, aby řádně a pečlivě zvážili nutnost svých návštěv a řešili pouze neodkladné životní situace (například končící platnost občanského průkazu).

 

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

den čas
Pondělí 26. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin
Čtvrtek 29. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

257000457 – sekretariát

257 000 312; 257 000 190 – agenda živnostenská       

739 342 710, e-mail: eva.katzerova@praha5.cz – odd. živnostenské kontroly pouze po dobu mimořádných opatření

724 126 740, e-mail: jan.bernasek@praha5.cz – odd. Živnostenské kontroly pouze po dobu mimořádných opatření

 

Doplňující informace:

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend upřednostňuje podání písemnou či elektronickou formou a telefonní kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak současně osobní kontakt klientů umožňujeme v mimořádně stanovených úředních hodinách.

 

Odbor matrik a státního občanství

den čas
Pondělí 26. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin (pouze telefonicky objednaní klienti)
Čtvrtek 29. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin (pouze telefonicky objednaní klienti u agendy Czech POINT a ověřování)

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor matrik a státního občanství

257 000 596 – matrika narození

257 000 882 – matrika narození

257 000 539 – matika manželství

257 000 529 – matrika úmrtí

257 000 876 – státní občanství, změna jména a příjmení

257 000 981 – ověřování a Czech POINT

257 000 983 – ověřování a Czech POINT

 

Doplňující informace:

Agenda Czech POINT v ulici Voskovcova je z mimořádných důvodů do odvolání uzavřena.

Odbor matrik a státního občanství přijímá od 26. 10. 2020 pouze telefonicky objednané klienty. Klient kontaktuje danou agendu telefonicky, kde bude jeho situace vyhodnocena a popř. bude pozván k osobnímu jednání, pokud situaci nepůjde řešit dálkovým způsobem. Vyřízeny budou pouze nezbytně nutné záležitosti po dohodě s matrikářkou. Objednaný klient si odebere číslo vyvolávacího systému.

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně – výdejna parkovacích oprávnění

den čas
Pondělí 26. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin (pouze po telefonickém objednání – min. 1 pracovní den předem)

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

257 000 464 – sekretariát

257 000 307 – dotazy výdej parkovacích oprávnění ZPS

257 000 124 – správa zeleně a veřejných prostranství

 

Doplňující informace:

V případě, že pro vyřízení vaší žádosti, dotazu či podání na úřadě není nutná vaše osobní přítomnost, prosíme vás, upřednostněte elektronickou, písemnou nebo telefonickou formu komunikace.

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně žádá, abyste svá parkovací oprávnění spravovali převážně prostřednictvím Osobních stránek uživatele (OSU). V případě že nemáte provedenou registraci do OSU je možné tak učinit na tel. +420 388 901 185 v provozu Po-Pá 9:00 – 15:00.

Na webových stránkách Parkuj v klidu, je uvedena provozní doba výdejen v souladu s vládním nařízením:

https://www.parkujvklidu.cz/cs/omezeni-provoznich-dob-vydejen-parkovacich-opravneni-2/

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

den čas
Pondělí 26. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

257 000 429 – sekretariát

257 000 420 – oddělení sociální péče

257 000 469 – oddělení sociálních kurátorů

257 000 437  – oddělení sociálně právní ochrany dětí

 

Doplňující informace:

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality vyřizuje agendy sociální péče, opatrovnictví, sociálních pohřbů a sociálně právní ochrany dětí bez nutnosti předchozí rezervace v úřední době. Ve zdůvodněných a mimořádných případech mohou být občané po předchozí telefonické komunikaci obslouženi v pondělí od 13.00 – 17.00. Uvedená opatření zavádíme pro snížení bezpečnostního rizika většího množství klientů v prostorách úřadu.

Odbor stavební úřad

den čas
Pondělí 26. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor Stavební úřad

257 000 400; 257 000 401;  257 000 259 – sekretariát

603 874 545 – vedoucí odboru

 

Doplňující informace:

Odbor stavební úřad upřednostňuje konzultace na objednání.

Odbor dopravy

den čas
Pondělí 26. 10. 2020 8:00 – 13:00 hodin

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor dopravy

257 000 252 – agenda přestupků

257 000 473 – agenda silničního hospodářství

Popřípadě telefonní čísla jednotlivých zaměstnanců odboru uvedená na webových stránkách úřadu

 

Doplňující informace:

Odbor dopravy i nadále ve vztahu k veřejnosti řeší v omezeném režimu zejména povolování zvláštního užívání komunikací (výkopových prací a záborů), povolování připojení sousedních nemovitostí ke komunikaci, vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím, projednávání přestupků a problematiku dopravního značení, jelikož v současné době dochází k jeho instalaci v souvislosti s další etapou zón placeného stání. Chod odboru je zajištěn ve stanovených úředních hodinách, a to prozatím bez rezervací s tím, že s ohledem na epidemiologickou situaci preferujeme telefonickou konverzaci nebo elektronickou korespondenci.

 

Všechny informace týkající se provozu Úřadu MČ Praha 5 a jeho nezbytných agend Vám poskytneme na telefonních linkách:

Kontakt
Informační telefonní linky

257 000 511

257 000 555

 

Kontakt
Rozsah informačních telefonních linek

Pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hodin

Úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin

Pátek od 8:00 do 14:00 hodin