UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN RADNICE PRAHY 5

Žádáme klienty, aby ve styku s Úřadem městské části Praha 5 využívali především elektronickou a telefonickou formu komunikace, a on-line rezervační systém k jeho návštěvám ZDE. Zejména odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb, se neustále ocitá v návalu návštěv o žádosti, které by snesly odkladu, např. žádost o cestovní pas pro nemluvně. Již v několika obcích a městech došlo, z důvodu nařízené karantény, k přerušení provozu na úseku osobních dokladů a evidence obyvatel. Snažíme se i v této nelehké době vyhovět a uspokojit vaše potřeby. Pracujeme v povinném režimu, který nám ukládá nařízení v nouzovém stavu. Zdvořile Vás žádáme, buďte ohleduplní k sobě, ale i k našim zaměstnancům. V těchto dnech nejde jen o to mít platné osobní doklady, ale jde především o zachování dobrého zdraví všech. Společně nám jde přece o to, abychom se vypořádali s kritickou situací, která s sebou nese masivní šíření nemoci covid-19. Znovu na Vás apelujeme a prosíme, abyste své návštěvy omezili k vyřízení výhradně nezbytně nutných záležitostí.

Ještě jednou všem děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Váš Úřad městské části Praha 5

Rezervace on-line ZDE.

Upozornění: Živnostenský úřad (Oddělení registrace) lze v současné době navštívit pouze na základě předchozí on-line objednávky v rezervačním systému.

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

Den čas
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin (platí i pro on-line rezervace)
Středa 12:00 – 17:00 hodin (platí i pro on-line rezervace)

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

257 000 958; 257 000 965 – vyzvednutí hotových dokladů

 

257 000 963; 257 000 957; 257 000 948; 257 000 964; 257 000 940; 257 000 961; 257 000 960; 257 000 962 – agenda občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel

257 000 867 – agenda návrhů na zrušení místa trvalého pobytu

257 000 519; 257 000 992; 257 000 996 – agenda voleb

 

Doplňující informace:

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb prosí klienty, s ohledem na vyhlášený nouzový stav v České republice, aby řádně a pečlivě zvážili nutnost svých návštěv a řešili pouze neodkladné životní situace (například končící platnost občanského průkazu).

 

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

den čas
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin
Středa 12:00 – 17:00 hodin

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

257 000 457 – sekretariát

257 000 312 – živnostenská agenda

257 000 190 – živnostenská kontrola

 

Doplňující informace:

Živnostenský úřad (Oddělení registrace) lze v současné době navštívit pouze na základě předchozí on-line objednávky v rezervačním systému.

 

Odbor matrik a státního občanství

den čas
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin (pouze telefonicky objednaní klienti)
Středa 12:00 – 17:00 hodin (pouze telefonicky objednaní klienti)

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor matrik a státního občanství

257 000 596 – matrika narození

257 000 882 – matrika narození

257 000 539 – matika manželství

257 000 529 – matrika úmrtí

257 000 876 – státní občanství, změna jména a příjmení

257 000 981 – ověřování a Czech POINT

257 000 983 – ověřování a Czech POINT

 

Doplňující informace:

Agenda Czech POINT v ulici Voskovcova je z mimořádných důvodů do odvolání uzavřena.

Odbor matrik a státního občanství přijímá od 26. 10. 2020 pouze telefonicky objednané klienty. Klient kontaktuje danou agendu telefonicky, kde bude jeho situace vyhodnocena a popř. bude pozván k osobnímu jednání, pokud situaci nepůjde řešit dálkovým způsobem. Vyřízeny budou pouze nezbytně nutné záležitosti po dohodě s matrikářkou. Objednaný klient si odebere číslo vyvolávacího systému.

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně – výdejna parkovacích oprávnění

den čas
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin
Středa 12:00 – 17:00 hodin

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

257 000 464 – sekretariát

257 000 307 – dotazy výdej parkovacích oprávnění ZPS

257 000 124 – správa zeleně a veřejných prostranství

 

Doplňující informace:

V případě, že pro vyřízení vaší žádosti, dotazu či podání na úřadě není nutná vaše osobní přítomnost, prosíme vás, upřednostněte elektronickou, písemnou nebo telefonickou formu komunikace.

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně žádá, abyste svá parkovací oprávnění spravovali převážně prostřednictvím Osobních stránek uživatele (OSU). V případě že nemáte provedenou registraci do OSU je možné tak učinit na tel. +420 388 901 185 v provozu Po-Pá 9:00 – 15:00.

Na webových stránkách Parkuj v klidu, je uvedena provozní doba výdejen v souladu s vládním nařízením:

https://www.parkujvklidu.cz/cs/omezeni-provoznich-dob-vydejen-parkovacich-opravneni-2/

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

den čas
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin
Středa 12:00 – 17:00 hodin

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

257 000 429 – sekretariát

257 000 420 – oddělení sociální péče

257 000 469 – oddělení sociálních kurátorů

257 000 437  – oddělení sociálně právní ochrany dětí

 

Doplňující informace:

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality vyřizuje agendy sociální péče, opatrovnictví, sociálních pohřbů a sociálně právní ochrany dětí bez nutnosti předchozí rezervace v úřední době. Ve zdůvodněných a mimořádných případech mohou být občané po předchozí telefonické komunikaci obslouženi v pondělí od 13.00 – 17.00. Uvedená opatření zavádíme pro snížení bezpečnostního rizika většího množství klientů v prostorách úřadu.

Odbor stavební úřad

den čas
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin
Středa 12:00 – 17:00 hodin

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor Stavební úřad

257 000 400; 257 000 401;  257 000 259 – sekretariát

603 874 545 – vedoucí odboru

 

Doplňující informace:

Odbor stavební úřad upřednostňuje konzultace na objednání.

Odbor dopravy

den čas
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin
Středa 12:00 –  17:00 hodin

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor dopravy

257 000 252 – agenda přestupků

257 000 473 – agenda silničního hospodářství

Popřípadě telefonní čísla jednotlivých zaměstnanců odboru uvedená na webových stránkách úřadu

 

Doplňující informace:

Odbor dopravy i nadále ve vztahu k veřejnosti řeší v omezeném režimu zejména povolování zvláštního užívání komunikací (výkopových prací a záborů), povolování připojení sousedních nemovitostí ke komunikaci, vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím, projednávání přestupků a problematiku dopravního značení, jelikož v současné době dochází k jeho instalaci v souvislosti s další etapou zón placeného stání. Chod odboru je zajištěn ve stanovených úředních hodinách, a to prozatím bez rezervací s tím, že s ohledem na epidemiologickou situaci preferujeme telefonickou konverzaci nebo elektronickou korespondenci.

 

Odbor ekonomický

den čas
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin (pouze telefonicky objednaní klienti)
Středa 12:00 –  17:00 hodin (pouze telefonicky objednaní klienti)

 

Kontakty:

Odbor Kontakt
Odbor ekonomický
257 000 535 – místní poplatek ze psů
257 000 536 – vymáhání místního poplatku ze psů, veřejné sbírky
257 000 526 – místní poplatek za užívání veřejného prostranství
257 000 527 – pobytové poplatky
257 000 565; 257 000 929 – vratky ZPS, vymáhání pokut ZPS
257 000 887 – místní poplatek ze vstupného, vymáhání pokut ZPS

 

Odbor Kancelář městské části

Informační centrum Prahy 5, Štefánikova 249/30

Tel.: 257 000 334

Informační středisko, Štefánikova 236/13, 246/15
Tel.: 257 000 511

den čas
Pondělí 08:00 – 13:00 hodin
Středa 12:00 –  17:00 hodin

 

Doplňující informace:

V případě, že pro vyřízení vaší žádosti, dotazu či podání na úřadě není nutná vaše osobní přítomnost, prosíme vás, upřednostněte elektronickou, písemnou nebo telefonickou formu komunikace.

 

Všechny informace týkající se provozu Úřadu MČ Praha 5 a jeho nezbytných agend Vám poskytneme na telefonních linkách:

Kontakt

Informační středisko

Informační centrum

257 000 511

257 000 334

 

Kontakt
Rozsah informačních telefonních linek

Pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hodin

Úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin

Pátek od 8:00 do 14:00 hodin