Vláda opět zavedla pracovní povinnost pro studenty zdravotnických oborů. Plošně se začne testovat na úřadech

08/03/2021

S platností od 8. března je uložena pracovní povinnost i žákům a studentům lékařských fakult a zdravotnických škol, kteří dovršili 18 let. Současně bylo rozhodnuto o zahájení povinného plošného testování zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů.

Pracovní povinnost se od 8. března týká:

  • žáků a studentů čtvrtého a pátého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol
  • žáků všech ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole (neplatí pro žáky posledních ročníků)
  • žáků třetích a čtvrtých ročníků denního studia na střední zdravotnické škole připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
  • žáků bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie (neplatí pro žáky posledních ročníků)
  • žáků všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program.

Výjimku budou mít pouze studenti, kteří prokáží, že už pracují pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s  nemocí covid-19.

S účinností od 10. března bude povinné testování zaměstnanců ve veřejném sektoru. Povinnost se týká zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob. Ti, kteří zaměstnávají méně než 50 osob, mohou o zavedení testování rozhodnout. Povinnost se zatím nebude týkat škol a školských zařízení podle školského zákona a také všech zaměstnanců pracujících na home office.

Od středy 17. března nebudou smět být na pracoviště vpuštěni neotestovaní zaměstnanci státních úřadů a institucí, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných či založených firem, veřejných vysokých škol, služebních úřadů, bezpečnostních sborů a ozbrojených složek státu.

Výjimku z testování budou mít nově osoby, které v posledních 90 dnech prokazatelně prodělali covid-19 nebo byli kompletně naočkováni.

Naopak povinnost projít povinným testem v posledních sedmi dnech před vstupem na pracoviště se bude od úterý 9. března týkat i agenturních pracovníků a dalších osob, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance antigenní samotesty, budou mít ke stejnému datu povinnost vést evidenci provedených testů u zaměstnanců. Ministerstva vnitra pro potřeby testování uvolní milion testů.

Podrobnosti v přiložených dokumentech.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě