Veřejná vyhláška – Zuzana Halmanová

19/12/2008

 

 

Oznámení o uložení písemnosti pro: Zuzana HALMANOVÁ

                                                           Radlická 899/33, Praha 5

                                                           IČ: 71627430

 

Oznamujeme, že úřední písemnosti vedené pod čj.: ZIV/U15429-30/2008/Lor – rozhodnutí o zrušení vydaných živnostenských oprávnění  podle  ustanovení § 58 odst. 1 písm.a, b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p.p., určené:

 

Zuzana HALMANOVÁ

Radlická 899/33

150 00  Praha 5

IČ: 71627430

 

jsou uloženy na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4. 2. patro, č. dveří  218, kde si je můžete během následujících 15 dnů od vyvěšení této vyhlášky převzít. Začátek 15-ti denní lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení této písemnosti, přičemž patnáctý den po vyvěšení se písemnost  považuje za doručenou.

                                                          

 

 

 

                                                                                   Mgr. Josef Bláha

                                                                        Vedoucí živnostenského odboru

                                                                           Úřadu městské části Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě