Veřejná vyhláška – Victoria Jbankova

25/03/2010

                                

Odbor ŽivnostenskÝ

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

Vyřizuje / linka

Praha

 

 

Žebera/304

24.03.2010

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

Oznámení o uložení písemnosti pro: Victoria Jbankova

                                                           Zahradníčkova 1220/20c, Praha 5

 

Oznamujeme, že úřední písemnosti vedené pod čj.: ZIV/U17026/2009/Zeb a ZIV/U17025/2010/Zeb – Vyrozumění účastníka před vydáním rozhodnutí podle  ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění p.p., určené:

 

Victoria Jbanková

Zahradníčkova 1220/20c

150 00 Praha 5

IČ: 69802751

 

jsou uloženy na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 2. patro, č. dveří  222, kde si je můžete během následujících 15 dnů od vyvěšení této vyhlášky převzít. Začátek 15-ti denní lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení této písemnosti, přičemž patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

                                                          

 

 

 

                                                                                  Mgr. Josef Bláha

                                                                      vedoucí živnostenského odboru

                                                                                               

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě