Veřejná vyhláška – Pham Tan Hai

05/02/2010

 

 

                                                                                                                                                     

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

Oznámení o uložení písemnosti pro: Pham Tan Hai

                                                           Černokostelecká 45/1425, Praha 10 zastupující

                                                           Van Thang Ngo

                                                            Yen Thanh, Nghe An, Vietnam      

 

Oznamujeme, že úřední písemnosti vedené pod čj.: ZIV/U8603/2008/Mly – Rozhodnutí dle § 47 odst. 5 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání., určené:

                                            

Pham Tan Hai

Černokostelecká 45/1425,

100 00  Praha 10

IČ:

 

jsou uloženy na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4. 2. patro, č. dveří  231, kde si je můžete během následujících 15 dnů od vyvěšení této vyhlášky převzít. Začátek 15-ti denní lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení této písemnosti, přičemž patnáctý den po vyvěšení se písemnost  považuje za doručenou.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Josef Bláha

                                                                                             vedoucí odboru

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě