Veřejná vyhláška – Milan Kouba

23/04/2010

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

 

Oznámení o uložení písemnosti pro: Milan Kouba

                                                           Pivcova 959/12, Praha 5

 

Oznamujeme, že úřední písemnosti vedené pod čj.: ZIV/U1058/2010/Bor a ZIV/U1059/2010/Bor – Rozhodnutí podle  ustanovení § 71 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění p.p., určené:

 

Milan Kouba

Pivcova 959/12,

152 00  Praha 5 – Hlubočepy

IČ: 61276081

 

jsou uloženy na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4., 2. patro, č. dveří 222, kde si je můžete během následujících 15 dnů od vyvěšení této vyhlášky převzít. Začátek 15-ti denní lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení této písemnosti, přičemž patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

                                                          

 

 

                                                                                          Mgr. Josef Bláha

                                                                                             vedoucí odboru

                                                                                                         

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě