Veřejná vyhláška – Milan Kouba

03/02/2010

                                

Odbor ŽivnostenskÝ

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

Vyřizuje / linka

Praha

 

 

Borek, 159

03.02.2010

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

Oznámení o uložení písemnosti pro: Milan Kouba

                                                           U Nikolajky 1133/25, Praha 5

 

 

Oznamujeme, že úřední písemnosti vedené pod čj.: ZIV/U1058/2010/Bor a ZIV/U1059/2010/Bor – Oznámení o zahájení řízení podle  ustanovení § 47 odst. 1 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění p.p., určené:

 

Milan Kouba

Pivcova 959/12,

152 00  Praha 5 – Hlubočepy

IČ: 61276081

 

jsou uloženy na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4. II. poschodí, č. dveří  222, kde si je můžete během následujících 15 dnů od vyvěšení této vyhlášky převzít. Začátek 15-ti denní lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení této písemnosti, přičemž patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Josef Bláha

                                                                                             vedoucí odboru

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě