Veřejná vyhláška – Drobné stavby Luže spol.s r.o.

26/11/2008

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

 

Oznámení o uložení písemnosti pro: Drobné stavby Luže spol. s r.o.

                                                           nám. 14. října 1307/2, Praha 5

 

Oznamujeme, že úřední písemnosti vedené pod čj.: ZIV/U14726/2008/Bor – Rozhodnutí podle  ustanovení § 71 odst.  2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění p.p., určené:

 

Drobné stavby Luže spol. s r.o.

nám. 14. října 1307/2,

150 00  Praha 5

IČ: 26010372

 

jsou uloženy na živnostenském odboru Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4., 2. patro, č. dveří  222, kde si je můžete během následujících 15 dnů od vyvěšení této vyhlášky převzít. Začátek 15-ti denní lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení této písemnosti, přičemž patnáctý den po vyvěšení se písemnost  považuje za doručenou.

                                                          

 

 

 

                                                                                   Mgr. Josef Bláha

                                                                        Vedoucí živnostenského odboru

                                                                           Úřadu městské části Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě