Vánoční zpívání v ZŠ Kořenského

03/01/2018

Jako každý rok uspořádala Základní škola Kořenského Vánoční zpívání. Konalo se po dva dny, protože do jednoho dne by se všechna představení nevešla. Rovněž tak zájem diváků by se na jeden den do prostor školy nevešel. Koncertoval orchestr, pěvecký sbor, tančilo se , hrály se scénky a zpívali žáci od prvních do devátých ročníků. Každá třída měla velmi propracované originální vystoupení, které bylo nacvičováno během školního roku. Na závěr vedení školy poděkovalo všem třídám, pedagogům a externím spolupracovníkům, kteří přispěli ke dvěma úžasným večerům. Rovněž zaznělo poděkování všem rodičům, kteří se na akcích podíleli.  

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě