Úprava rozpočtu roku 2007 – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi

23/02/2007

3. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta

Úprava rozpočtu roku 2007 – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. úpravu rozpočtu Městské části Praha 5 v kapitole 0500, navýšením o účelovou neinvestiční dotaci státního rozpočtu z MPSV ve výši 46.222,1 tis.Kč, pod dokladem č. 6001, na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče, tj. dávky zdravotně postiženým občanům dle rozpisu v příloze č. 1, při současném navýšení tř. 4, položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

II. Ukládá

Jančíkovi Milanu, JUDr., starostovi

1. zabezpečit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č. 1

Termín plnění: 28.2.2007

Usnesení bylo schváleno: 29 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           4. ZMČ P5 dne 15. 2. 2007            
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO           
             15.2.2007 16:15:18             
         3. Úprava rozpočtu roku 2007 - nouze         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Nepřítomen  
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nepřítomen  
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Nehlasoval  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nehlasoval  
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nehlasoval  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nepřítomen  
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 29 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 4 (9%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení
   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě