Upozornění pro občany – částečná uzavírka ul. Vltavské

Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 5 informuje veřejnost o dopravním omezení v ulici Vltavská vyvolané obnovou vodovodních řadů. Toto omezení spočívá v uzavírce levého jízdního pruhu, čímž je doprava zachována pouze v pravém jízdním pruhu ve směru od ul. Nádražní. Objízdná trasa za tento uzavřený jízdní pruh je zřízena po trase Ostrovského, vpravo Nádražní, vlevo Pivovarská, vpravo Svornosti, vlevo Hořejší nábřeží a dále směr centrum. Rozhodnutí o povolení tohoto dopravního opatření vydal odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, a to v termínu od 09.05.2016 do 14.07.2016.