Upozornění na dopravní omezení v ul. Lidická

Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 5 informuje občany a návštěvníky městské části, že v termínu od 11. 06. 2016 do 31. 07. 2016 budou v ul. Lidické (v úseku Nádražní – Staropramenná) a částečně v ul. Nádražní, Preslova a Staropramenná probíhat stavební práce, související s opravou vodovodních řadů. Ty si vzhledem ke stísněnému dopravnímu prostoru ul. Lidické vyžádají zavedení zásadních omezujících dopravních opatření, spočívajících v instalaci zákazu vjezdu vozidel (mimo vymezený okruh účastníků provozu na pozemních komunikacích), a též s výjimkou dvou prostorů pro zásobování o délce 15m, i zásadní omezení zastavení a stání vozidel.   

Děkujeme Vám za pochopení!