Úplatný převod pozemku parc.č. 3643, k.ú. Smíchov,Mošnova ulice , Praha 5 z vlastnictví MČ Praha 5 – výběr kupujícího

21/02/2002

40.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Úplatný převod pozemku parc.č. 3643, k.ú. Smíchov,Mošnova
ulice , Praha 5 z vlastnictví MČ Praha 5 – výběr kupujícího

Na základě usnesení RMČ P5 č.  34/1473/2001 ze dne 20.11.2001 byl
zveřejněn záměr prodeje pozemku parc.č. 3643, k.ú. Smíchov. Cena
pozemku dle cenové mapy je 7.341.600,-Kč. OSM ÚMČ P5 eviduje tři
žádosti o koupi výše uvedeného pozemku.
Záměr byl zveřejněn 26.11.2001 – 17.12.2001

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc.č.3643, k.ú. Smíchov, o výměře 1288m2,
ulice Mošnova, Praha 5, Dr.med. MUDr.Magdaleně Horákové, bytem
Mošnova 25,Praha 5, za cenu Kč 5.700,-/m2 tj.  celkem 7,341.600,-Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM

zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu kupní
smlouvy na pozemek parc.č. 3643, k.ú.Smíchov s Dr. med. MUDr.
Magdalenou Horákovou, bytem Mošnova 25, P5

Termín: 30/04/2002

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě