Úplatný převod pozemku parc. č. 1891/1, pozemek přilehlý k pozemku žadatele – důvodová zpráva

Pan Karel Čížek se obrátil na náš Odbor správy majetku OÚ MČ Praha 5
s žádostí o prodej pozemku parc. č. 1891/1, k. ú. Zbraslav, který
sousedí s pozemkem v jeho vlastnictví, kde by rád postavil rodinný
domek