Úplatný převod pozemku parc. č. 1031/1, k. ú. Košíře z vl. MČ Praha 5 – pozemek přilehlý k pozemku ve vl. žadatele

24/05/2001

8.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Úplatný převod pozemku parc. č. 1031/1, k. ú. Košíře z vl. MČ Praha 5 - pozemek přilehlý k pozemku ve vl. žadatele
Odbor správy majetku OÚ MČ Praha 5 eviduje žádosti o odprodej výše uvedeného pozemku parc. č. 1031/1, k.ú. Košíře.
1) MUDr. Jan Večeř, majitel sousedního pozemku 2) RNDr. Jindřich Hašek, majitel sousedního pozemku
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s ch v a l u j e úplatný převod pozemku parc.č. 1031/1, k.ú. Košíře o výměře 597m2 z vlastnictví MČ Praha 5 RNDr. J. Haškovi, bytem Kovářova 1577, Praha 5 za cenu 1.000,- Kč/m2 tj. celkem 597.000,- Kč
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM zabezpečit veškeré kroky realizace kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1031/1, k.ú. Košíře panu RNDr. J. Haškovi Termín: 30/07/2001
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě