Ukončení provozu stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček

Magistrát hl. m. Prahy informuje občany, že k 31. 12. 2014 bude ukončen provoz stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček v ulici Poděbradská č. 36 na Praze 9. Náhradní místo pro sběr injekčních stříkaček zatím nebylo zřízeno. Bližší informace Vám sdělí Ing. Jana Kardošová z Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (telefon: 236 004 221, email: j.kardosova@praha.eu)