Udělení příspěvků na charitativní účely – Z 21/6

09/09/1997

12) Udělení příspěvků na charitativní účely - Z 21/6
Z 21/12/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s příspěvkem ve výši 10.000,-Kč Nadaci umění pro zdraví a 10.000,-Kč Rafting clubu Handicap. Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě