1. zasedání Komise podpora podnikání a zahraničních vztahů

Zasedání se bude konat od 16 hodin v místnosti č. 614, ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13,15

 

Program:

Schválení ověřovatele/telky zápisu

Schválení zápisu 2. zasedání

 Schválení programu 3. zasedání

 Podpora podnikání

 Zahraniční vztahy

 Různé