Třídění separovaného skla pouze mezi 7:00 – 20:00

01/01/2010

Vážení,

náš odbor opakovaně řeší stížnosti na hluk vznikající při vhazování tříděného skla do sběrných nádob k tomu určených (zvon na sklo). Zvláště nepříjemný je tento hluk v nočních či brzkých ranních hodinách. Občané ve svých stížnostech následně požadují odstranění či přesun těchto nádob na jiné stanoviště. Náš odbor však v naprosté většině těchto případů nemůže těmto žádostem vyhovět, neboť jsme limitováni dopravně technickými podmínkami a navíc nelze všechny separační stanoviště přemístit do “odlehlých” lokalit, kde by hluk nevadil. Do těchto lokalit by totiž nikdo s odpadem nechodil.  Žádáme Vás proto o uvážlivé využívání těchto sběrných nádob. To znamená používání sběrných nádob na sklo pouze v době mezi 7:00 až 20:00. Náš odbor Vám za toto ohleduplné jednání předem děkuje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě