Tisíc kompostérů pro občany zdarma

Praha 5 poskytne svým občanům 1 000 kompostérů

Městská část Praha 5 uspěla s žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Státní fond životního prostředí schválil poskytnutí dotace projektu Nákup kompostérů pro MČ Praha 5. Zájemcům z řad našich občanů tak bude zdarma zapůjčeno po dobu pěti let celkem 1 000 kompostérů o objemu 700 nebo 900 litrů. Po uplynutí této lhůty přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví těchto vypůjčitelů.

Zájemci, kteří mají trvalé bydliště s vhodným pozemkem na území Městské části Praha 5, se mohou předběžně hlásit na e-mailové adrese: kompostery@praha5.cz

 

Ve zprávě, prosím, uveďte následující:

–        jméno a příjmení

–        datum narození

–        adresu

–        telefonní číslo

–        e-mailovou adresu

–       parcelní číslo pozemku, kde bude kompostér umístěn a následně ukládán i vzniklý

        kompost při tvorbě rekultivačních vrstev

 

Požadavky oprávněných zájemců budou vyřizovány dle data podání až do vydání zásob.

                                                                      

Přílohy ke stažení