Taxi – významné změny vyplývající z novely zákona ode dne 1.5.2013

03/05/2013

Dne 1. 5. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a to zejména v oblasti vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a taxislužby. Oba tyto druhy dopravy byly sloučeny do jednoho druhu (patří sem i tzv. drink servisy) a společně jsou nadále označovány jako taxislužba. Všichni tito podnikatelé tak mají stejné vstupní podmínky pro své podnikání:

 • Všichni řidiči musí být jako řidiči taxislužby starší 21 let a spolehliví a musí mít oprávnění řidiče taxislužby, které prokazují průkazem řidiče taxislužby
 • Všechna vozidla (vyjma vozidel cestujících u drink servisů) musí být jako vozidla taxislužby evidována v evidenci vozidel taxislužby (podmínkou mj. je, aby dopravce byl v technickém průkazu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla)

Mezi další významné změny patří:

 • Řidič musí být v pracovněprávním vztahu s dopravcem (podnikatelem)
 • Nová definice spolehlivosti řidiče taxislužby (odstraněny nedůvodné přísnosti a nelogičnosti v dosavadní spolehlivosti a naopak zpřísnění podmínky spolehlivosti u závažných trestných činů)
 • Zrušení povinnosti vést záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
 • Zrušení většiny oznamovacích a ohlašovacích povinností podnikatele
 • Zrušení povinnosti automatického vydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu (povinnost vydat doklad o zaplacení jízdného cestujícímu bude mít řidič pouze v případě, že vydání dokladu o zaplacení jízdného cestující požádá)
 • Zrušení povinnosti automatického měsíčního tisku měsíčních uzávěrek taxametru (údaje se uchovávají na paměťových jednotkách, dopravce údaje vytiskne až v případě požadavku kontrolního orgánu)
 • Zrušení povinného označení vozidla taxislužby přerušovanými černobílými pruhy a evidenčním číslem
 • Zrušení zákazu přijímání platby za přepravu řidičem vozidla u tzv. „smluvní“ přepravy (nově u „smluvní“ taxislužby)
 • Na předních dveřích vozidla taxislužby mohou být jakékoliv nápisy a znaky
 • Průkaz řidiče taxislužby již nemusí být vystaven pouze na palubní desce před pravým předním sedadlem spolujezdce, ale kdekoliv, odkud na něj cestující uvidí

Zdroj: MD ČR

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě