Statut Kontrolního výboru ZMČ P5 – důvodová zpráva

Na základě usnesení KV ZMČ č.1/4/01 ze dne 17. 1. 2001