Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 1162/2, k. ú. Hlubočepy, Klukovice

24/05/2001

2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud,starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 1162/2, k. ú. Hlubočepy, Klukovice
Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádali vlastníci pozemku parc. č. 1162/2, k. ú. Hlubočepy o doporučení k návrhu změny územního plánu. Předmětem změny územního plánu je změna pozemku z území"sady a zahrady"(PSZ) na "čistě obytné"(OC).
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s o u h l a s í s pořízením změny územního plánu na pozemku parc. č. 1162/2 ze stávajícího funkčního využití "sady a zahrady" na "čistě obytné".
II. u k l á d á ved. OÚR předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 ke změně územního plánu na pozemku parc. č. 1162/2, k. ú. Hlubočepy - Klukovice pořizovateli územně plánovací dokumentace odboru pořizování podkladů a dokumentací MHMP Termín: 22/06/2001
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě