Stanovení data na výjezdní zasedání OZ – Z 11/21

30/01/1996

23) Stanovení data na výjezdní zasedání OZ - Z 11/21
Z 11/23/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s výjezdním seminářem členů OZ a vybraných pracovníků ObÚ MČ P 5 II. k o n s t a t u j e, že předběžné datum zájezdu je druhá polovina dubna III. p o v ě ř u j e Obvodní radu v Praze 5 dalšími kroky. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě