Sportovní centrum Barrandov v Praze 5

19/09/2002

66.

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta

Sportovní centrum Barrandov v Praze 5

Na základě úkolu z RMČ Praha 5, č. usnesení 10/617/2002 ze dne 16. 4.
2002, předkládáme Radě MČ Praha 5 informaci o stavu jednání ve věci
pořízení změny ÚP na pozemku parc. č. 1796/2, 1796/14, 1798/3,
1798/109,1798/111-část, 1798/155, 1798/156 a 1798/27, k.ú. Hlubočepy,
nutné pro výstavbu Sportovního centra Barrandov v Praze 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

b e r e n a  v ě d o m í

následující informaci o stavu jednání ve věci pořízení změny ÚP na
na pozemku parc. č. 1796/2, 1796/14, 1798/3, 1798/109, 1798/111-část,
1798/155, 1798/156 a 1798/27, k.ú. Hlubočepy, nutné pro výstavbu
Sportovního centra Barrandov v Praze 5

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě