Sportovec roku městské části Praha 5 pro rok 2015

Vážení občané Prahy 5, dovolujeme si vás upozornit, že městská část Praha 5 vyhlašuje 1. ročník soutěže Sportovec roku městské části Praha 5.

Cílem soutěže je propojení Úřadu MČ Prahy 5 se sportovními organizacemi na svém území a společné ocenění nejúspěšnějších sportovců uplynulého roku a jejich přínosu pro rozvoj sportu. Dalším cílem je pak vytyčení vzorů pro školní mládež a mladou generaci obecně a také podpora mezigenerační občanské soudržnosti, kdy se v dnešní době stává stále komplikovanější sportovní koexistence mladých lidí spolu se seniory či zdravotně postiženými.

Z toho důvodu je v rámci projektu sportovce roku navržena jak kategorie juniorů, tak i seniorů a zdravotně handicapovaných tak, aby se všichni občané z těchto skupin setkali při jedné příležitosti, navázali vzájemnou komunikaci a užili si tento slavnostní galavečer pohromadě s vědomím, že sport je aktivita, z které mohou čerpat užitek pro svůj život a zdravý životní styl společně bez ohledu na rozdílnost jejich věku či zdravotní kondice.

Všechny informace o tom jak nominovat, včetně pravidel a nominačního formuláře naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení

Přílohy ke stažení (s obrázkem)