Spoluúčast MČ Praha 5 na akcích celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2000

22/06/2000

9. Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Spoluúčast MČ Praha 5 na akcích celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2000
Usnesením Rady ZHMP č. 0146 ze dne 8. 2. 2000 bylo schváleno přidělení finančních prostředků celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2000 určené pro MČ, školy a školská zařízení. Městská část Praha 5 obdrží v této souvislosti finanční příspěvek v celkové výši 3 600 000,- Kč. Jednou z podmínek přiznání grantového daru je 25 % spoluúčast MČ
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. b e r e n a v ě d o m í 1. usnesení Rady ZHMP č. 0146 ze dne 8. 2. 2000, kterým se přidělují Městské části Praha 5 finanční příspěvky v celkové výši 3 600 000,- Kč
2. že podmínkou uvedených grantových darů je mj. dodržení finanční spoluúčasti žadatele stanovené pro jednotlivé programy: v daném případě se jedná o spoluúčast MČ P5 ve výši 1 066 000,- Kč
3. přidělení grantových darů takto: ZŠ Weberova 400 000,- Kč na část. úhradu provoz. nákl. bazénu ZŠ Weberova 1 000 000,- Kč na rekonstrukci povrchu hřiště ZŠ Plzeňská 1 200 000,- Kč na rekonstrukci povrchu hřiště ZŠ Waldorfská 1 000 000,- Kč na rekonstrukci povrchu hřiště
II. s o u h l a s í s uvolněním částky 1 066 000,- Kč jako spoluúčast na grantech přiznaných ZHMP z výnosu hracích automatů s přihlédnutím k tomu, že uvedené granty mají charakter veřejně prospěšné činnosti
III. u k l á d á Mgr. L. Boubelíkové, radní sledovat postup výběrových řízení a prací při realizaci výše uvedených projektů dotovanými grantovými dary ZHMP Termín: 31/01/2001
Unsení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě