Společný prodej domů Kvapilova č.p. 914 a Hübnerové č.p. 925, č.o.4,2, se zastav. pozemky parc.č. 974,955/15, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Kvapil,se sídlem Hübnerové 2, č.p. 925 , složenému z oprávněných nájemců bytů

21/02/2002

14.

Předkladatel: ing.P. Horák, zást. starosty

Společný prodej domů Kvapilova č.p. 914 a Hübnerové č.p. 925,
č.o.4,2, se zastav. pozemky parc.č. 974,955/15, k.ú. Košíře, dle
Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví
hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Kvapil,se sídlem
Hübnerové 2, č.p. 925 , složenému z oprávněných nájemců bytů

Společný prodej domů Kvapilova č.o. 4, č.p. 914 a domu Hübnerové
č.o. 2, č.p. 925, se zastav. pozemky parc.č. 974,955/15, k.ú.
Košíře, Bytovému družstvu Kvapil

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. společný prodej domů Kvapilova č.o. 4, č.p. 914 a domu
Hübnerové č.o. 2, č.p. 925, se  zastav. pozemky parc.č.
974,955/15, k. ú. Košíře, Bytovému družstvu Kvapil,
složenému z oprávněných nájemců bytů podle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy –
MČ Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na
dobu 5 let a zástavní právo po dobu splácení kupní ceny tj. na
dobu 5 let

2. prodejní cena: 2.116.448,–

1. splátka (25%kupní ceny): 529.112,– Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – společný prodej domů Kvapilova č.o. 4, č.p. 914 a
domu Hübnerové č.o. 2, č.p. 925, se zastav. pozemky parc.č.
974,955/15, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Kvapil, se sídlem

Hübnerové 2, č.p. 925
Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě