Společný prodej domu čp. 587 se  stav. poz. parc. č. 857, zahradou parc. č. 858/1 a zast. plochou parc. č. 859, k.ú. Košíře, Nad Kuliškou 1, Praha 5 – spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. 1/2 pan Ing. Miroslav Houska – třetí osobě

23/01/2003

21.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Společný prodej domu čp. 587 se  stav. poz. parc. č. 857,
zahradou parc. č. 858/1 a zast. plochou parc. č. 859, k.ú. Košíře,
Nad Kuliškou 1, Praha 5 – spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha –
MČ Praha 5 a id. 1/2 pan Ing. Miroslav Houska – třetí osobě

Spoluvlastník nabídl svůj podíl k prodeji MČ Praha 5 nebo navrhl
společný prodej třetí osobě. RMČ 20.11.2001 souhlasila se společným
prodejem třetí osobě, byl zveřejněn záměr, došla 1 nabídka. RMČ
souhlasila s prodejem Michaele Vlčkové a Jiřímu Sládkovi za kupní cenu
10,600.000,-Kč. ZMČ schválilo prodej 17.10.2002. Spoluvlastník se
souhlasem MČ Praha 5 hledal dalšího kupce za vyšší cenu. Došly
postupně 3 nabídky od zájemců o koupi s kupní cenou 11.000.000,-Kč
11,700.000,- Kč a 11,800.000,- Kč. Vzhledem k tomu navrhujeme znovu
zveřejnit záměr prodeje

Zastupitelstvo městské části Praha 5

r u š í usnesení ZMČ Z 32/17/2002 ze dne 17.10.2002

Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Společný prodej domu čp. 587 se  stav. poz. parc. č. 857, zahradou parc. č. 858/1 a zast. plochou parc. č. 859, k.ú. Košíře, Nad Kuliškou 1, Praha 5 – spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. 1/2 pan ing. Miroslav Houska – třetí osobě, doplnění kupujícího

17/10/2002

17.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Společný prodej domu čp. 587 se  stav. poz. parc. č. 857,
zahradou parc. č. 858/1 a zast. plochou parc. č. 859, k.ú. Košíře,
Nad Kuliškou 1, Praha 5 – spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha –
MČ Praha 5 a id. 1/2 pan ing. Miroslav Houska – třetí osobě,
doplnění kupujícího

Spoluvlastník nabídl svůj podíl k prodeji MČ Praha 5 nebo navrhl
společný prodej třetí osobě. RMČ 20.11.2001 souhlasila se společným
prodejem třetí osobě, byl zveřejněn záměr, došla 1 nabídka. RMČ
5.2.2002 souhlasila s prodejem Michaele Vlčkové za kupní cenu
10,600.000,-Kč. Michaela Vlčková žádá o koupi uvedených nemovitostí
do podílového spoluvlastnictví se svým druhem Jiřím Sládkem

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. d o p l ň u j e usnesení Z 25/38/2002 takto:

s c h v a l u j e

společný prodej domu čp.  587 se stav. poz. parc. č.  857,
zahradou parc. č.  858/1 a zast. plochou parc. č.  859, k.ú.
Košíře, Nad Kuliškou 1, Praha 5, id. 1/2 Michaele Vlčkové a id. 1/2
Jiřímu Sládkovi bytem Nad Kuliškou 1, Praha 5, za kupní cenu celkem
10,600.000,- Kč, tj. za id. 1/2 ing. Houskovi 5,300.000,- Kč a za id.
1/2 MČ Praha 5 5,300.000,- Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

realizovat společný prodej domu čp. 587 se stav. poz. parc.
č. 857, zahradou parc. č. 858/1 a zast. plochou parc. č. 859, k.ú.
Košíře, Nad Kuliškou 1, Praha 5,
Termín: 31/01/2003

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě