Společný prodej domu čp. 2119 se  stav. poz. parc. č. 1521 a zahradou parc. č.1522, k. ú. Smíchov, Na Pláni 26, Praha 5, – spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. 1/2 paní Eva Hlobilová, třetí osobě

24/01/2002

36.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Společný prodej domu čp. 2119 se  stav. poz. parc. č. 1521 a zahradou
parc. č.1522, k. ú. Smíchov, Na Pláni 26, Praha 5, – spoluvlastníci
id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. 1/2 paní Eva Hlobilová,
třetí osobě

Spoluvlastnice zastoupená svou dcerou Zorou Jehličkovou navrhuje
společný prodej třetí osobě. Dle znaleckého posudku soudního znalce
ing. Jana Knota ze dne 8.3.2001 je cena nemovitostí 3,143.360,-Kč,
z toho cena pozemků 1,419.355,-Kč. Záměr společného prodeje třetí
osobě byl zveřejněn 12.11.2001-4.12.2001, došly 2 nabídky. RMČ vybrala
na základě souhlasu spoluvlastníka nabídku Rudolfa Žaluda.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

společný prodej domu čp. 2119 se stav. poz. parc. č. 1521 a zahradou
parc. č. 1522, k. ú. Smíchov, Na Pláni 26, Praha 5, Rudolfu Žaludovi,
M. Cibulkové 33, Praha 4, za kupní cenu 5,000.000.- Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty
realizovat společný prodej domu čp. 2119 se stav. poz. parc. č.
1521, a zahradou parc. č. 1522, k. ú. Smíchov, Na Pláni 26, Praha 5

Termín: 31/03/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě