Společný prodej domu čp. 1142 se stav. poz. parc. č. 2851, k. ú. Smíchov, Na Zatlance 10, Praha 5, spoluvlastníci – id. 1/8 obec hl. m. Praha, MČ Praha 5 a id. 7/8 Pavel Trefný

19/09/2002

9.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Společný prodej domu čp. 1142 se stav. poz. parc. č. 2851,
k. ú. Smíchov, Na Zatlance 10, Praha 5, spoluvlastníci – id. 1/8
obec hl. m. Praha, MČ Praha 5 a id. 7/8 Pavel Trefný

Pavel Trefný spoluvlastník nebytového domu čp. 1142 se stav. poz.
parc. číslo 2851, k. ú. Smíchov, Na Zatlance 10, Praha 5, žádal
o souhlas se společným prodejem. RMČ souhlasila se společným
prodejem třetí osobě, byl zveřejněn záměr prodeje, došly 2 nabídky

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

společný prodej domu čp. 1142 se stav. poz. parc. č. 2851, k. ú.
Smíchov, Na Zatlance 10, Praha 5 zájemcům dle nabídky výše kupní
ceny:

1. Jiří Zeman 9,000.000,- Kč

ZZMAN, Praha 10, V Předpolí 1306/7

1. náhradník

FININVEST COMPANY Ltd. spol. s.r.o. 8,950.000,- Kč

Praha 3, Přemyslovská 46/211

2. náhradník

SATPO, s.r.o. 6,500.000,- Kč

Ječná 524/41, 120 00 Praha 2

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


realizovat společný prodej domu čp. 1142 se stav. poz. parc.
č.  2851, k. ú. Smíchov, Na Zatlance 10, Praha 5

Termín: 31/12/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě