Společný prodej domu čp. 1135 se  stav. poz. parc. č. 2057 a zahradou parc. č. 2058,k. ú. Smíchov, LV 2250, Na Václavce 9, Praha 5, spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. 1/4 paní Alena Barešová a id. 1/4 pan Emanuel Němeček, třetí osobě

23/01/2003

19.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Společný prodej domu čp. 1135 se  stav. poz. parc. č. 2057 a
zahradou parc. č. 2058,k. ú. Smíchov, LV 2250, Na Václavce 9, Praha 5,
spoluvlastníci id. 1/2 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. 1/4 paní
Alena Barešová a id. 1/4 pan Emanuel Němeček, třetí osobě

Spoluvlastníci Alena Barešová a Emanuel Němeček navrhli společný
prodej třetí osobě. RMČ souhlasila se záměrem prodeje, byl opakovaně
5x zveřejněn záměr, nepřišla žádná vyhovující nabídka. Spoluvlastníci
se o prodeji dohodli s MUDr. Liběnou Čejkovou jednatelkou firmy
PEGASUS, s.r.o.. Dle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Jany
Kováčikové ze dne 3.7.2001 je cena nemovitostí 8,244.450,-Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
společný prodej domu čp. 1135 se stav. poz. parc. č. 2057 a
zahradou parc. č. 2058,k. ú. Smíchov, Na Václavce 9, Praha 5, firmě
PEGASUS, s. r. o., Na Hutích 3/582, 160 00 Praha 6, zastoupené
jednatelkou MUDr.Liběnou Čejkovou, za cenu podle znaleckého posudku,
tj. 8,244.450,-Kč

II. u k l á d á
starostovi
realizovat prodej domu čp. 1135 se stav. poz. parc. č. 2057 a zahradou
parc. č. 2058,k. ú. Smíchov, Na Václavce 9, Praha 5, firmě PEGASUS,
s.r.o., Na Hutích 3/582, 160 00 Praha 6
Termín: 30/05/2003

Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě