Souhlas s prodejem bytového domu č.p.565 Grafická č.o.17, k.ú., Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.3522, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

19/09/2002

61.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.565 Grafická č.o.17, k.ú.,
Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.3522, dle “Zásad prodeje domů
se čtyřmi a více byty …”

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.565 Grafická č.o.17, k.ú.
Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.3522, dle “Zásad prodeje
domů se čtyřmi a více byty …”,právnické osobě založené
oprávněnými nájemci bytu – manž. Barvínkovým

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.565 Grafická č.o.17, k.ú. Smíchov, se
zastav. pozemkem parc.č.3522, právnické osobě založené oprávněnými
nájemci bytu – manž. Barvínkovi, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a
více byty …, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na
dobu 3 let

2. cenu dle znaleckého posudku: 2.248.710,–Kč

bez slev a splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.565 Grafická
č.o.17, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.3522,
oprávněným nájemcům bytu – manž. Barvínkovým

Termín: 04/10/2002

Unesení bylo schváleno 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě