Souhlas s prodejem bytového domu č.p.265 Cetyňská č.o.6, k.ú.Košíře, s pozemkem parc.č.576 dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …” jednomu oprávněnému nájemci bytu – Alena Raková

13/12/2001

13.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Souhlas s prodejem bytového domu č.p.265 Cetyňská č.o.6, k.ú.Košíře, s pozemkem parc.č.576 dle "Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty ..." jednomu oprávněnému nájemci bytu - Alena Raková
Prodej výše uvedeného domu dle Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty...jednomu oprávněnému nájemci bytu (Raková Alena), který užívá 10% podlahové plochy domu.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e záměr prodeje bytového domu č.p.265 Cetyňská č.o. 6, k. ú. Košíře, s pozemkem parc.č. 576, formou přímého prodeje
Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě