Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1098, Mrázovka č.o.9, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2368, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

18/04/2002

28.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.1098, Mrázovka č.o.9, k.ú.
Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č.2368, dle “Zásad prodeje domů
se čtyřmi a více byty …”

Prodej výše uvedeného domu dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a
více byty…”, jednomu oprávněnému nájemci bytu (pí Tancsáková).

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.1098, Mrázovka č.o.9, k.ú. Smíchov,
se  zastav.pozemkem parc.č. 2368, právnické osobě založené jedním
oprávněným nájemcem bytu – pí Tancsákovou, dle “Zásad prodeje
domů se  čtyřmi a více byty …”, s věcným břemenem předkupního
práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. cenu dle znaleckého posudku: 2.285.900,–Kč

bez slevy a  bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.1098, Mrázovka
č.o.9, k.ú. Smíchov, se zastav. pozemkem parc.č. 2368, jednomu
oprávněnému nájemci bytu – pí Tancsáková

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě