Souhlas s koupí pozemků č.parc. 2181/9 a 155/100 v k.ú. Stodůlky od st.p. Stavební stroje Praha v likvidaci – Z 2/9

04/02/1999

16) Souhlas s koupí pozemků č.parc. 2181/9 a 155/100 v k.ú.

Stodůlky od st.p. Stavební stroje Praha v likvidaci – Z 2/9

Z 2/16/99 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í
s koupí pozemků č.parc. 155/100 a 2181/9 v k.ú.
Stodůlky o celkové výměře 5.440 m2 za cenu Kč 30.000,-

od st.p. Stavební stroje Praha v likvidaci
II. u k l á d á
starostovi
podepsat kupní smlouvu na pozemky č.parc. 155/100
a 2181/9 v k.ú. Stodůlky.
Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě