Složky IZS na Andělu trénovaly připravenost na „teroristický útok v obchodním centru“

18/06/2019

V úterý 18. června 2019,  se v brzkých ranních hodinách odehrálo na Smíchově největší taktické cvičení složek IZS (integrovaného záchranného systému), které pořádalo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. Tématem tohoto cvičení byl „teroristický útok v obchodním centru“ (více zde).

Přesně o půlnoci z pondělí 17. června 2019 na úterý 18. června 2019 začalo dosud největší taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Tématem cvičení byl „teroristický útok v obchodním centru“. Hlavním cílem cvičení bylo vyzkoušet si a prověřit taktické postupy, součinnost a spolupráci mezi všemi zasahujícími složkami.

Do cvičení se zapojily všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy desítky pražských policistů, hasičů a záchranářů, ale také strážníků Městské policie hlavního města Prahy a pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Na cvičení se podílely také složky Policejního prezídia ČR, konkrétně Letecká služba a Útvar pro ochranu prezidenta republiky, a dále Magistrát hlavního města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Městská část Praha 5, Fakultní nemocnice Motol a neposlední řadě Armáda ČR.

Pro dosažení co nejreálnějšího průběhu možného teroristického útoku v obchodním centru bylo zapojeno téměř jedenáct set figurantů – dobrovolníků, ale také se zapojili kadeti ze Střední policejní školy MV, kteří byli pro své role zraněných či mrtvých i věrohodně namaskováni a až šokující reálností simulovali vyděšení, zmatek a bolestivost zranění.

Taktického cvičení se jako pozorovatelé zúčastnili:

Jan Hamáček (ministr vnitra) a čelní představitelé všech zúčastněných složek, kteří jeho průběh přímo na místě hodnotili.  „Chceme, aby Česko stále patřilo mezi nejbezpečnější země světa. Proto policie pravidelně cvičí zásahy při teroristických útocích, přestože nám dle bezpečnostních složek v tuto chvíli nic podobného nehrozí,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že tato cvičení jsou bezpodmínečně nutná jak pro bezpečnostní složky, tak pro občany a jejich pocit bezpečí.

Mgr. Martin Vondrášek (brigádní generál, 1. náměstek policejního prezidenta) hodnotil proběhlé cvičení následovně. „Za největší přínos těchto cvičení vnímám to, že se mimořádná událost cvičí v celém komplexu činností od oznámení až po aktivaci traumaplánu, tedy napříč všemi zúčastněnými složkami, kdy je největší důraz kladen především na jejich efektivní koordinaci. Při takovýchto cvičení víc, než kdy jindy platí, že štěstí přeje připraveným.“

plk. Mgr. Jan Ptáček MBA (ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy) uvedl: „Všichni ze zde zasahujících jsou profesionály ve svých oborech, kteří se na obdobné zásahy pravidelně připravují. Cílem tohoto cvičení je však prověřit, že celý systém funguje jako celek, že i v takovéto extrémní situaci, jakou by teroristický útok bezesporu byl, dokážeme účinně, efektivně, ale hlavně bezpečně spolupracovat!“

Ing. Roman Hlinovský (brigádní generál , ředitel Hasičského záchranného sboru) řekl: „HZS hlavního města Prahy si na cvičení ověří postupy při společném zásahu složek integrovaného záchranného systému, vzájemnou komunikaci na taktické i štábní úrovni a koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi velení při řešení mimořádné události.”

Mgr. Zdeněk Křivánek (náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby) dodal: „Podobná cvičení jsou pro zdravotnickou záchrannou službu velmi důležitá, abychom udržovali naši krizovou připravenost trvale na vysoké úrovni nejen pro události, jako je teroristický útok. Neméně podstatné je prohlubování naší koordinace s ostatními složkami IZS a soukromými poskytovateli zdravotnických služeb, které bychom do události s hromadným postižením osob podle traumatologického plánu rovněž zapojili.”

MUDr. Zdeněk Hřib (primátor hlavního města Prahy) uvedl: „Podobná cvičení jsou nadmíru důležitá, jelikož jen díky připravenosti můžeme podobným reálným situacím, ač doufám, že se nikdy nestanou, efektivně čelit.“

Ing. Petr Hlubuček (náměstek primátora) jeho slova doplnil: „Svým rozsahem a počtem nasazených sil a prostředků bylo cvičení „Anděl 2019“ největším na území hl. m. Prahy. Součástí cvičení bylo také zasedání Krizového štábu hl. m Prahy, kde se prověřovaly rozhodovací procesy všech zúčastněných.“

Ing. Eduard Šuster (ředitel Městské policie hlavního města Prahy) hodnotil cvičení takto: „Terorismus se stal součástí života v  21. století. I když Česká republika patří mezi 10 nejbezpečnějších zemí Evropy, mimořádné události velkého rozsahu, při kterých má každá složka svou roli a nezastupitelné místo, nemůžeme nikdy a nikde vyloučit. A právě proto považuji podobná cvičení za velmi důležitá.“

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. (starosta Městské části Praha 5) uvedl následující: „Rychlé a správné rozhodování a koordinace všech zainteresovaných složek je zcela zásadní. I když jsme desátá nejbezpečnější země světa, považuji za naprosto nezbytné, abychom byli na obdobné situace připraveni.“

Nyní bude následovat důkladné vyhodnocení celého průběhu cvičení, jehož výsledky budou jednoznačným ukazatelem pro případné vylepšení postupů jednotlivých zúčastněných složek při takovýchto situacích.

Na závěr patří velké poděkování společnosti KLEPIERRE CZ s. r. o., která zasahujícím složkám poskytla pro potřeby cvičení odpovídající prostory jejich nákupního centra na Smíchově, což bylo velikým přínosem pro vytvoření reálné atmosféry.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě