Slavnostní setkání učitelů v Obecním domě

Ředitelé základních a mateřských škol se společně s dalšími pedagogy z Prahy 5 sešli v reprezentačních prostorách Obecního domu se starostou Městské části Praha 5 Ing. Pavlem Richterem a zástupcem starosty pro oblast školství Mgr. Vítem Šollem. Jako ocenění městská část Praha 5 připravila ke Dni učitelů prohlídku s výkladem a občerstvení v historické cukrárně Obecního domu. Na základě návrhů ředitelů škol byly oceněny Marie Krhounová z Mateřské školy Trojdílná a Miroslava Hrnčířová a Libuše Jenikovská z Mateřské školy Podbělohorská za dlouhodobé nadstandardní aktivity v rámci školy. Starosta Ing. Pavel Richter jim poděkoval a předal květiny. V projevu k pedagogům zástupce starosty Mgr. Vít Šolle řekl: „Městská část Praha 5 Vám dnes děkuje. Nesete největší odpovědnost za kvalitní fungování námi zřizovaných mateřských a základních škol. Přejeme Vám hodně úspěchů, elánu a odvahy ve Vašem významném poslání. Chceme a budeme Vás podporovat.“ Svůj projev zakončil citátem Jana Amose Komenského „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané“.