Seznam odložených materiálů

08/04/2004

 


13/15 Vyřazení nemovitosti čp.2399 Na Popelce 4 parc.č.2477 a 2474/4,k.ú. Smíchov,ze seznamu domů určených k privatizaci


  


 


13/20 Doplnění usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 28/17/2002 ze dne 23. 5. 2002 – prodej b.j.  608/05 manželé Eva Borkovská a Ladislav Borkovský

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě