Setkání dětí z Tyršovy ZŠ a MŠ Jinonice s obyvateli Domu sociálních služeb s pobytovou odlehčovací službou Na Neklance

,,Darem stáří jsou vzpomínky

hřející srdce plamínky…”

                                           Ludmila Kusáková

                                           z básně Podzim

 

Pevně věřím, že děti z naší mateřské školy díky své návštěvě a vlastnoručně vyrobeným dárkům zahřály a potěšily srdce obyvatelů Domu sociálních služeb v Radlicích Na Neklance.

O tomto malém zařízení rodinného typu, které pečuje o 27 seniorů, jsem se dozvěděla od své kamarádky pracující v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5.

A protože adventní období by mělo být mimo jiné i o přinášení radosti druhým, rozhodli jsme se v naší mateřské škole v rámci příprav na Vánoce udělat dobrý skutek – vyrobit s dětmi ve všech třídách dárečky a přáníčka, se kterými se ve středu 6.12.2017 vypravilo několik předškoláků se svými paní učitelkami navštívit babičky a dědečky do Radlic. Paní učitelky s dětmi nacvičily básničky a písničky se zimní a vánoční tématikou, které byly odměněny velkým potleskem. Na závěr si všichni společně zazpívali vánoční koledy a děti obdarovaly staroušky dárky a přáníčky. Svým vystoupením děti vykouzlily úsměvy na tvářích všech přítomných, což bylo ostatně hlavním smyslem tohoto setkání, které snad nebylo poslední

Jana Taterová