Seminář ŠETRNÉ BUDOVY 2.6.2011

Progresivní a šetrné budovy (nejen) pro Prahu 5,  Čtvrtek 2. 6. 2011 od 16:00 do cca 19:00,  Sál zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13/15, Praha 5

 Smyslem semináře, pořádaného ke dni Životního prostředí OSN, je informovat zastupitele, úředníky, projektanty, podnikatele a aktivní veřejnost o šetrných budovách a nástrojích progresivních radnic, které šetří náklady za energie, podporují a investují nízkonenergetickou a pasivní (aktivní) výstavbu na svém území, a pozitivně ovlivňují své zaměstnance a dodavatele k odpovědnějšímu chování…

 Přednáškový sál je otevřen již od 15:30 – registrace, drobné občerstvení

 16:00 – Krátká úvodní slova 

Boris Zupančič –  Česká rada pro šetrné budovy www.setrnebudovy.cz

Michal Broža – Informační středisko OSN www.osn.cz

Ondřej Velek – Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 5 www.praha5.cz  

Hlavní přednášky

Švédské HAMMARBY – první město světa navržené dle zásad udržitelného rozvoje – revitalizace devastovaných území (brownfields) z iniciativy radnice Stockholmu

Ing. arch. Oleg Haman – www.CASUA.cz

Nástroje obcí k úsporám energií, pro podporu obnovitelných zdrojů, certifikaci budov

Mgr. František Macholda, MBA,  Ing. Jiří Beranovský, Ph.D. – www.ekowatt.cz 

Jak může radnice (nejen Prahy 5) v krizi svým chováním šetřit rozpočet i prostředí?

Kateřina Janatová,  MUDr. Lenka Pipková – www.setrnakancelar.cz  

Přestávka na občerstvení

Panelová diskuse Perspektivy udržitelné výstavby, energetiky, mobility na komunální úrovni – příklady

 Vstup volný

 Presentace přednášek budou po semináři na stránkách Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5

https://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/

Přílohy ke stažení