Seminář 20.4.2011 STRATEGICKÉ PLANOVÁNÍ- AGENDA 21

13/05/2011

Potřebuje  Praha 5  strategický  plán udržitelného rozvoje?

 Výbor pro životní prostředí ZMČ Prahy 5 a Informační středisko OSN pořádaly na radnici  20.4.2011  seminář “STRATEGICKÉ PLÁNY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ (nejen) PRAHY 5”, jehož cílem bylo presentovat a diskutovat dobré a přenositelné zkušenosti se zapojováním odborné veřejnosti do tvorby dlouhodobých ekonomicky, sociálně i environmentálně harmonizovaných strategií.

V prvém bloku zástupci radnic Prahy Libuš (www.praha-libus.cz), Prahy 12 (www.praha12.cz), Prahy 13 (www.praha13.cz), Prahy Slivenec (www.praha-slivenec.cz), Prahy 5 a neziskových poraden presentovali procesy a pravidla tzv. Místní Agendy 21 (www.ma21.cz), indikátory udržitelného rozvoje obce (www.timur.cz) a principy transparentního vládnutí (www.bezkorupce.cz).

V následné diskusi expertů bylo domluveno, že k tématům např. Komunitnímu plánování sociálních služeb (www.obcan.cz), sociální ekonomiky obce (www.nova-ekonomika.cz) budou uspořádány na radnici samostatné menší semináře.

Téma podnikání a udržitelný rozvoj území obce, progresivní architektura, šetrné budovy (www.energetickymanagement.cz), revitalizaci budov (www.CZGBC.org), zlepšování vnitroměstské rekreace a kvality veřejného prostoru (www.pps.org), snižování vlivu rizikových faktorů zejména z dopravy (www.nazelenou.cz), apod. by mělo dostat prostor již 2.6.2011 od 16:00 na větší konferenci

„Progresivní a šetrné budovy pro udržitelný rozvoj (nejen) na Praze 5“

 Mgr. Michal Broža – Informační středisko OSN www.osn.cz, Ing. Ondřej  Velek-  VŽP ZMČ Praha 5.

Přílohy – presentace ze semináře jsou dostupné na www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě