Oddělení přestupků dopravy v klidu

Štefánikova 17, 5. patro, Praha 5