Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

NOUZOVÝ STAV!!!

STOP žádostí o cestovní pasy

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví České republiky, jehož cílem je omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19,

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-narizeni-omezeneho-provozu-ovm-a-so_18872_4135_1.html

upozorňujeme občany, že po dobu platnosti přijatého opatření, nebude z bezpečnostních důvodů a s ohledem na zdraví občanů a zaměstnanců možné požádat o cestovní pas.

Výjimky: https://www.mzv.cz/public/3e/a1/1/3929025_2348037_USNESENI_VLADY_Z_30._3._2020.pdf

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-cestovani-covid-19.aspx

Důvodem přijatého opatření oddělení je nejenom plnění předmětného nařízení Ministerstva zdravotnictví, ale zejména, že výkon agendy žádostí o cestovní pasy ohrožuje uvedená opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců, neboť při podání žádostí dochází k bezprostřednímu kontaktu žadatele se zaměstnancem při pořizování otisků prstů a fotografie.

Vloženo 3.4.2020

Antonín Kufa

k objednání: 257 000 958, 257 000 962

dotazy a informace: 257 000 964, 257 000 963, 257 000 961, 257 000 960, 257 000 940, 257 000 948, 257 000 957

Vloženo dne 1.4.2020

Antonín Kufa

6. Potvrzení o občanském průkazu (POP). Občanovi, kterému prošla dvouměsíční platnost POP a má připravený hotový OP k vyzvednutí na našem oddělení, přičemž má alespoň nějaký doklad o své totožnosti (např. studentský průkaz, průkaz ZTP, lítačka, řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list), a nepotřebuje nezbytně dokládat platný OP jiné instituci nebo pro jiné životně nezbytné situace, sdělujeme, že není bezprostřední si OP vyzvedávat po dobu nouzového stavu, přestože obdržel SMS. Analogicky platí o pro vyhotovené CP a OP po změně trvalého pobytu.

7. Informace pro občany, jejich zákonné zástupce, žádající o vydání OP/CP za účelem vycestování:

https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx

Vloženo dne 24.3.2020

Antonín Kufa

Vážení klienti,

na základě doporučeného stanoviska Ministerstva vnitra ČR, ve věci prokazování totožnosti, Vás oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (dále jen oddělení) informuje o přijatých opatření, které získáte ZDE.

Oddělení, po dobu nouzového stavu, uplatňuje v žádostech klientů elektronickou komunikaci v maximální míře a omezuje osobní podání žádostí pouze na případy životně důležité a nezbytné (nutná telefonická či elektronická konzultace předem).

1. V případě nahlášení ztráty, odcizení občanského průkazu (OP) lze žádost o blokaci zasílat do datové schránky úřadu - yctbyzq, v úřední době (uvedena níže) také e-mailem na kteréhokoliv referenta osobních dokladů a evidence obyvatel. Platí obdobně pro cestovní pas (CP). V komunikaci prosím sdělte své jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, kdy a kde k události došlo, příp. za jakých podmínek (např. při nákupu apod.) OP/CP bude zablokován dnem obdržení elektronické zprávy. Doporučujeme uvést i mobil. číslo pro případné dořešení vzniklé situace související s žádostí o nový OP/CP.

2. Vydávání potvrzení z informačního systému, zejména potvrzení o trvalém pobytu dítěte pro zápis do MŠ/ZŠ. V tomto případě žádáme rodiče, aby tyto úkony prozatím odložili a sledovali stránky www.praha5.cz z důvodu, že náš odbor školství v součinnosti s řediteli MŠ/ZŠ připravuje pro rodiče návody, aby nemuseli toto potvrzení zajišťovat.

3. Přihlášení k trvalému pobytu, zejména dítěte pro zápis do MŠ/ZŠ. Analogicky prosíme postupovat podle bodu 2. s tím, že v neodkladných a nezbytných záležitostech je nutné si schůzku předem s referentem domluvit, předložit doklad totožnosti a rodný list dítěte. Současně je referentovi důležité sdělit, na základě jakého dokladu oprávněnosti užívání objektu (vlastnictví, nájemní smlouva apod.) budete dítě přihlašovat.
Přesto všechno, je v prvé řadě nutné situaci zbytečně neuspěchat a sledovat opatření Vlády ČR, neboť se ukazuje, že veškeré zápisy do MŠ/ZŠ mohou být centrálně posunuty na pozdější období.

4. Pro nejnutnější případy sdělujeme následující doporučení:

pro žádost o OP do 24 hodin/1000,-Kč lze využít pracoviště MV ČR, kdy pouze na tomto pracovišti lze takový OP vyzvednout, čímž minimalizujete návštěvu na jeden úřad.

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

5. V úřední době oddělení (uvedena níže) lze kontaktovat kteréhokoliv referenta osobních dokladů a evidence obyvatel, který je buď ve službě anebo pracuje v úřední době z domova.

Vloženo dne 23.3.2020

Antonín Kufa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení klienti,

dříve než navštívíte naše oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, dovolte prosím, několik doprovodných informací.

Čekárna oddělení se nově nachází po vstupu do budovy úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, po levé straně. V čekárně se nachází dotyková obrazovka s výdejem pořadových čísel, na které si navolíte příslušnou žádost. Některé žádosti se musí rozkliknout vícerým dotykem. Usaďte se prosím a  vyčkejte na vyvolání vašeho pořadového čísla. Po jeho vyvolání na TV obrazovce pokračujte směrem z čekárny doleva, kolem recepce a dál přímo kolem výtahů ke dveřím oddělení. Dále pokračujete na příslušné pracoviště podle vašeho pořadového čísla k odbavení.

Oddělení má 8 přepážek, z nichž každé vykonává specifickou agendu na úseku občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel.

Od 1.4.2019 oddělení přijímá platby za správní poplatky v hotovosti nebo kartou prostřednictvím platebního automatu, který se nachází  při vstupu do odbavovací haly oddělení po pravé straně. Návod na obsluhu je umístěn vedle automatu.

Upozorňujeme klienty, že automat neslouží k rozměňování bankovek.

Při platbě v hotovosti malé částky např. 50,-Kč vyšší hodnotou bankovky např. 1000,-Kč, může automat tuto platbu odmítnout z důvodu nedostatku příslušných bankovek k vrácení.

Úřední hodiny:
8.00 - 17.00 hod. - pondělí
8.00 - 12.00 hod. - úterý
8.00 - 17.00 hod. - středa
8.00 - 12.00 hod. - čtvrtek
8.00 - 11.00 hod. - pátek

Telefon: výdej hotových dokladů: 257 000 965 občanské průkazy a evidence obyvatel: 257 000 961 (960 a 962), agenda cestovních pasů: 257 000 963 (964, 948 a 940)
Fax: 257000968, 257000967
E-mail: antonin.kufa@praha5.cz

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018:
http://www.mvcr.cz/soubor/letak-zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-od-1-cervence-2018-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/letak-zmeny-ve-vydavani-cestovnich-pasu-od-1-cervence-2018-pdf.aspx

Informace o možnosti vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu a cestovního dokladu před uplynutí zákonem stanovené 30denní lhůty najdete ZDE.

ON-LINE REZERVACE na rezervace.praha5.cz

Výsledkem je zaslaný kód, který zadáte na dotykové obrazovce v čekárně oddělení v políčku "Schůzka".

Jméno Funkce E-mail Telefon
linka 965informace o výdeji OP a CDnoreply@praha5.cz257000965
Mgr. Martin Bergeragenda volby, agenda obecně prospěšných pracímartin.berger@praha5.cz257000519
Kateřina Buřičováosobní doklady a evidence obyvatelkaterina.buricova@praha5.cz
Libuše Čermákováosobní doklady a evidence obyvatellibuse.cermakova@praha5.cz
Hana Dolejšováosobní doklady a evidence obyvatelhana.dolejsova@praha5.cz257000964
Dana Kavlíkováosobní doklady a evidence obyvateldana.kavlikova@praha5.cz257000958
David Klimešosobní doklady a evidence obyvateldavid.klimes@praha5.cz
Jana Krejčováosobní doklady a evidence obyvateljana.krejcova@praha5.cz257000963
Tereza Kriegováosobní doklady a evidence obyvateltereza.kriegova@praha5.cz257000961
Mgr. Antonín Kufa, MBAvedoucí odděleníantonin.kufa@praha5.cz257000996
Karolína Lukášováagenda volby, agenda obecně prospěšných pracíkarolina.lukasova@praha5.cz257000992
Anna Matochová, DiS.správní řízení ve věci návrhů na zrušení trvalých pobytůanna.matochova@praha5.cz257000867
Kateřina Rambouskováosobní doklady a evidence obyvatelkaterina.rambouskova@praha5.cz257000960
Hana Soukalováosobní doklady a evidence obyvatelhana.soukalova@praha5.cz257000940
Jana Syrováosobní doklady a evidence obyvateljana.syrova@praha5.cz257000962
Alena Vávrováosobní doklady a evidence obyvatelalena.vavrova@praha5.cz257000948
Markéta Wildováosobní doklady a evidence obyvatelmarketa.wildova@praha5.cz257000957